- Güneş Sistemi

- Techno İnsan Kaynakları

- Yeni Nesil

- e-Fatura / e-Defter

- Mobil Çözümler

- Link Entegreli Özel Çözümler

- Web Tabanlı Özel Uygulamalar

- Yeni Nesil

- Entegreli Mobil Çözümler

- e-Çözümler

- Havacılık Operasyonel Yazılımlar

- Kantar Otomasyon Çözümleri

- İnsan Kaynakları Entegrasyonu

- Mobile Entegreli Çözümler

- Talebe Yönelik Özel Çözümler

- Yeni Nesil iş Zekası Platformları

- İleri Düzey Görsel Özellikler

- İnsan Kaynakları Entegrasyonu

- Hızlı ve Kolay Kullanım

  Özel tüm firmalar için uygulanabilecek özel proje : Masraf Yönetimi - Test etmek için tıklayınız..
 

Güneş sistemi, iş süreçlerinin her adımına cevap verebilecek şekilde tasarlanmış, yeni ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş, Kurumsal Kaynak Planlaması, İnsan Kaynakları, Sabit Kıymetler, Üretim Yönetim Sistemi ve Web çözümleri içeren, birbiri ile entegre çalışan modüllerden oluşan bir iş yönetim sistemidir.

Hızlı ve doğru kararlar almanın giderek önem kazandığı rekabet ortamında, iş akışlarının hızlandırılması ancak sağlıklı bilgi yönetimi ile mümkün olmaktadır.

Yeni ekonominin şartlarını ve teknolojik gelişmeleri takip etmesi sayesinde güncel çözümler sunan Güneş Sistemi, iş akışlarında bütünsellik sağlayarak bilginin doğru yönetilmesini hedeflemektedir.

İşletmelerin kendi ihtiyaç ve tercihlerine göre çalışma prensiplerini belirleyebilecekleri esneklikte tasarlanan Güneş Sistemi, bilgi üzerinde kontrol yaratan güvenli yapısı, bilgiye hızlı ve kolay erişilmesini sağlayan görüntüleme teknikleri ile yeni ekonomide başarılı olmak isteyen işletmeler için bir kılavuz niteliği taşımaktadır.

Her türlü bilgiyi kaynağından alan ve bu bilgileri öngörülen noktalara ileten Güneş Sistemi; işletmelerin Satınalma, Satış, Finans, Muhasebe, Üretim gibi departmanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak yapıda oluşturulmuştur.

Windows ortamında geliştirilen Güneş Sistemi, istemci/sunucu (client/server) mimarisi özelliği ile kullanıcı verimini arttırarak hızlı ve kolay bir çalışma ortamı sunmaktadır. Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC) ile değişik özelliklere sahip birçok veritabanına erişilebilmesi, nesne bağlama özelliği ile sistemdeki tüm kayıtlara OLE nesneleri bağlanabilmesi gibi özellikler işletmelerin çalışma ortamlarını zenginleştirmeleri için sunulan alternatifler arasındadır.

Güneş Sistemi; iş akışları için gerekli tüm süreçlere cevap verebilecek yapısı, Türkiye dışındaki ülkelerin mevzuatına kolayca uyarlanabilmesi sayesinde uluslararası çözümler sunan bir yönetim sistemidir.

 

Bilginin,ekonominin temeli ve sermayesi haline geldigi günümüz koşullarında bilgi teknolojileri; işletmelere finansal ve operasyonel süreçlerini geliştirecek çözümler sunmanın yanısıra, işletmelerin insan kaynaklarını doğru planlamalarına, yönetmelerine ve değerlendirmelerine yönelik çözümler de sunmalıdır.

İşletmelerin, piyasada rakiplerinin önüne geçebilmelerinin en temel yollarından biri de insan kaynağını doğru yönetmeleridir. Stratejilerine uygun organizasyon yapısını oluşturması, ihtiyaçlarını belirlemesi ve bu organizasyona uygun insan kaynağını bulunduracak şekilde bir insan kaynakları yönetimi sistemine sahip olması işletmelerin karlılığı ve sürekliliğinde önemli rol oynamaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi ile işletmeler; Belirlenen organizasyon yapısı ve ihtiyaçları dogrultusunda eleman alımı yapabilmeli, işe alınan personelin tüm özlük ve sicil işlemlerini gerçekleştirebilmelidir.

Link Bilgisayar A.Ş. bu amaçla; TECHNO İnsan Kaynakları programını geliştirerek işletmelerin hizmetine sunmuştur. Bu uygulama sayesinde işletmeler; Organizasyon, Personel, Aday, İzin, Bordro Tahakkuk ve Raporlama gereçlerini kolaylıkla yönetebilmekte ve izleyebilmektedirler.

TECHNO İnsan Kaynakları Yönetimi uygulaması ile ; rutinleşmiş birçok iş, esneklikten ve işlevsellikten ödün verilmeden otomatikleştirilip, şirketin zaman, işgücü ve para kaybı en aza indirilerek kazanılan katmadeğerin daha önemli işlere yönlendirilmesi hedeflenmiştir.

 

Link Bilgisayar, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için geliştirdiği yeni teknolojik ürünü Yeni Nesil Yönetim Sistemini Nisan 2007'de yenilenen yüzü ile piyasaya sundu.

İşletmelerin iş süreçlerini minumuma indirecek, kullanımı kolay, kapsamlı ve hızlı olan Yeni Nesil Yönetim Sistemi, kullanıcılara zamandan ve emekten tasarruf yapabilmelerini sağlamaktadır.

Windows ortamında geliştirilen, kullanıcı dostu arayüzü, tam Windows uyumluluğu, geliştirilmiş güvenlik özelliği, sistemde hazırlanan her türlü raporun direkt excele aktarımı, hesap özeti, borç alacak listesi gibi listelerin e-mail yoluyla gönderilebilmesi, gelişmiş rapor üreticisi gibi bir çok gelişmiş özelliğe sahip Yeni Nesil Yönetim Sistemi, Muhasebe, Finans, Satış-Pazarlama ve Satınalma, Stok, Bordro, İşletme, Sabit Kıymetler programları ve alt modüllerini kapsamaktadır.